Můj účet
0 Kč
0
Váš nákupní košík je prázdný.

Reklamace

 

Na všechny produkty u nás zakoupené je zákonná záruční doba 24 měsíců, pokud není v záručním listě uvedeno jinak. Spolu se zbožím Vám v zásilce pošleme i potvrzený záruční list, který uplatníte při případné reklamaci, proto doporučujeme tento dokument pečlivě uschovat.  U většiny zboží plní funkci záručního listu doklad o koupi, proto tento doklad pečlivě uschovejte.

Náklady na doručení reklamovaného zboží nese zákazník. Zboží bude do reklamačního řízení možné přijmout jen v případě, že bude čisté, ideálně zaslané v originálním obalu a s příslušenstvím.

Reklamace spotřebitele je uplatněna okamžikem, kdy je projev jeho vůle uplatnit práva z vadného plnění doručen prodávajícímu. Je na prodávajícím, aby pokud to považuje za nutné, vyzval spotřebitele po uplatnění reklamace k součinnosti – k dodání výrobku. Dle ust. §19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Reklamace zboží v záruce se v běžných případech řeší opravou nebo výměnou. Opravené nebo vyměněné zboží je zasláno na nákady prodávajícího. V případě, že oprava nebo výměna není možná, je zákazníkovi zasláno zboží nové nebo bude zaslán dobropis ve výši prodejní ceny, která je plnohodnotnou náhradou reklamovaného produktu zpět na adresu zákazníka.

Co je nutné k vyřizení reklamace poslat?

Zboží je nutné doručit s přesným popisem závady a  jejího vzniku a Vašim podpisem, potvrzeným záručním listem ( byl-li se zbožím dodám) a ideálně s dokladem o koupi zboží.

Tyto dokumenty a zboží, u kterého chcete reklamaci uplatnit zašlete nebo dovezte na naši adresu:

ALKAZA s.r.o. Mlýnská 141, 66601, Tišnov

Na co se reklamace nevztahuje?

Reklamace nelze uplatnit na škody způsobené neodborným používáním zboží, mechanickým poškozením či jeho běžným opotřebením v důsledku užívání.

 

Prodejna
otevírací doba
Po-Pá 8:00 - 17:00 hod, So 9:00 - 11:00 hod